ATASAV´IN EĞİTİM VE EĞİTİM SORUNLARINA ÇÖZÜM ÖNERİLERİ


İçinde bulunduğumuz çağa ayak uydurabilmek ve küreselleşen dünyada önemli bir yere sahip olabilmek için, eğitim çok önemli bir unsur olarak ortaya çıkıyor. Eğitimin kalitesinin yüksek olması , nitelikli işgücü ve dinamik bir toplumun bütünlüğünü de meydana getiriyor. Bu nedenle, eğitimde yapı taşı görevini üstlenen eğitim kurumlarının, nitelikli insan yetiştirmede ve ülkenin refah düzeyinin artırılmasındaki rolü, hayati bir önem taşıyor.

Günümüz eğitim sisteminde, kalabalık sınıflar, yurt içinde yetersiz okul sayısı, eğitimin niteliği ve atanmayı bekleyen yeni mezun öğretmenlerin giderek artan sayısına rağmen okullarda yaşanan öğretmen sıkıntısı, eğitimin başlıca sorunlarını oluşturuyor. Bunların yanı sıra doğrudan öğretim süreciyle ilgili olan sorunlar da bulunuyor.  Bu sorunlar, öğrencilere gereksiz bilgi aktarım çabası, ya da tam tersi eksik bilgi verilmesi, bilginin etkili biçimde aktarılamaması, bilginin kalıcı ve anlamlı olmaması, öğretim programlarının yoğunluğu, öğrenme  ortamları niteliğinin ve kaynak, materyal, araç-gereç yetersizliği, öğretmenlerden, öğrencilerden, çevreden kaynaklanan olumsuzluklar olarak sıralanıyor.

Toplumun çeşitli kesimlerinde farklı eğitim koşulları nedeniyle ortaya çıkan eşitsizlikler ve eğitim kurumlarının fiziksel altyapı eksiklikleri, eğitim sistemimizi giderek zayıflatıyor. Eğitime bütçeden yetersiz bir pay ayrılması ise, okulların ihtiyaçlarının karşılanmasında sıkıntılar yaratıyor. Özellikle okul müdürleri, okuldaki eğitim kalitesini nasıl yükseltebilirim sorusuna cevap aramak yerine, okula hangi yollarla kaynak sağlayabilirim sorusuna odaklanıyor. Eğitim sisteminde yaşanan maddi sıkıntılar, okulların eğitim kalitesini, gerek idarecilerin, gerekse öğretmenlerin kaliteyi yakalamak konusundaki çabalarını ciddi ölçüde baltalıyor. Türk gençliğinin yüzde 40'ı ortaöğretimini tamamlamışken, AB ülkelerinde bu oran yüzde 85 olarak görülüyor. Bu durum, Türkiye'nin eğitim alanında uzun bir yol kat etmesi gerektiğini ortaya koyuyor.

Dünya Bankası, Türkiye'nin eğitim sistemi hakkında, geçtiğimiz aylarda düşünce kuruluşları, STK'lar, Milli Eğitim Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Hazine yetkilileriyle diyalog içinde hazırladığı bir rapor yayınladı. "Eğitim Sektörü Çalışması " (ESS-Education Sector Study) adını taşıyan bu rapor, Türkiye'nin önümüzdeki 10 yıllık eğitim geleceğine yönelik, bir projeksiyon ve çözüm önerileri içeriyor. Söz konusu raporda, öncelikle eğitim sisteminin durumu, eksikleri ve sorunları tanımlanıyor; Yapılması gereken reformlar konusunda önerilerde bulunuluyor

Raporda, Türkiye'nin eğitim sisteminin temel sorunları şöyle sıralanıyor:

1- Eğitim çağındaki çocukların adil eğitim olanaklarına sahip olmamaları,

2- Okulların büyük bölümünün öğrencilerin temel yeteneklerini geliştirmek konusunda yetersiz kalması

3- Öğretmenlerin eğitiminin ve profesyonel gelişimlerinin birbirine entegre bir politikayla yönlendirilmemesi, okullara yeterli ve gerekli desteğin verilmemesi, özerk olmamaları ve iktisadi politikaların eğitim sisteminin anahtar konularıyla ilişkili yürütülmesi.
 

ATASAV’IN EĞİTİM SORUNLARINA ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

1- İçinde yaşadığımız çağ, sürekli değişim ve gelişimi öngören, teknolojik alanda gelişmelerin yaşandığı bir çağdır. Öğrencilerin okul dışındaki boş zamanlarında teknolojinin getirdiği imkanları sunmak ve onlara farklı öğrenme ortamları yaratmak.

2-Öğretim sürecinde kullanılan yöntemler, davranışlar ve uygulanan programlarda yapılan değişikliklere öğrencilerin uyumunu sağlayıcı koşulları araştırmak

 3- Öğrencilere bilgiye nasıl ulaşabileceğini, neyi ne şekilde  öğreneceğini ve neleri üretebileceğini fark ettiren imkanları hazırlamak.

4- Ders materyalleri öğrenci sayısına paralellik göstermediğinden, kalabalık sınıflarda yaşanan malzeme eksikliğine imkanlar ölçüsünde katkıda bulunmak.

5-  Öğrencilerin yaratıcılığını ve üretkenliğini geliştirecek ortamı hazırlamak için, okul idarecileri, veliler ve uzmanlarla işbirliği içinde okul dışı eğitim projelerini araştırmak.

6- Türkiye'deki eğitim sisteminde, gençlerin küresel ekonomide başarıyla rekabet edebilmesi, Avrupa ile bütünleşebilmesi, yurt içinde sosyo-ekonomik kalkınmayı sağlayabilmesi için yetenek, bilgi, davranış ve değerler gibi yeni temel eğitim kanalları açmak.

7-Ataşehir’deki işsiz gençlere Vakfın faaliyet alanlarında kurulacak teşekküllerde iş olanakları yaratmak.

8- Mesleki eğitim sistemine girecek gençlerin, uygun meslek seçimine rehberlik etmek.

9- İş hayatı içinde bulunan 15-18 yaş aralığındaki gençlerin, eğitim süresince  sosyal güvenlik şemsiyesi altına alınmasına yardımcı olmak.

10- Meslek kursları açarak, mesleki gelişmeyi desteklemek.

11- Yurt ve burs olanakları bulmayan öğrencilere burs vermek, konaklama ortamı hazırlamak


ETKİNLİK TAKVİMİ

<<

June 2017

>>
P S Ç P C Ct Pz
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789Web Tasarım | Creamind