EKOSİSTEM


Ekosistem, belirli bir alanda bulunan canlılar ile bunları saran cansız çevrelerin karşılıklı ilişkileri ile meydana gelen ve süreklilik arz eden ekolojik sistemler bütünlüğünü oluşturuyor Ekosistem aynı zamanda bir besin ağı ile de şekilleniyor

Ekosistem, küresel ölçekte bir düzeni ifade etmekle beraber, yerel ve korunaklı bir sistemin varlığını da kapsıyor. Örneğin eğer söz konusu ekosistem bir tarım alanı içinde gelişiyorsa, buna agroekosistem adı veriliyor.


Karşılıklı olarak madde alışverişi yapacak biçimde birbirlerine etki yapan organizmalarla (biyotik), bitki ve hayvanların birbirine eklemlendiği ve ayrıca kaya, toprak gibi fiziksel çevre faktörlerinin (abiyotik) bir arada bulunduğu herhangi bir doğa parçası, bir ekosistemi meydana getiriyor.


Ekosistem yaklaşımı, bireysel organizmalar ya da topluluklardan çok, tüm alanın işlevlerinin nasıl olduğunu inceliyor. Yani bir alandaki organizmalar ve cansız çevreleriyle olan ilişkilerini ele alıyor.


Bir ekosistem, temel olarak abiyotik maddeler, üreti¬ciler,ve tüketiciler ve ayrıştırıcılardan oluşuyor.


Ekosistemlerde yaşam, enerji akışı ve besin döngüleriy¬le sürerken, enerji ve besin giriş-çıkışı süreklilik gösteriyor. Sistem kuramı, ekolojik bakış açısının sosyolojik boyutunu ele alıyor.


 Bir ekosistemin dört temel bileşeni bulunuyor.
-Üreticiler (ototroflar),
-Tüketiciler (hetotroflar)
- Ayrıştırıcılar (saprofitler) ve doğal çevre.
-Cansız doğa içinde varlıklarını sürdüren canlı yaşam. ( Cansız doğal çevre ile bu çevre içinde yaşamlarını sürdüren canlılar arasındaki ilişkileri ve etkileşimleri ince¬leyen bilim dalına ekoloji adı verilir).Yaşadığımız çağın en önemli ana bilim dallarından biri olmuştur.

Bir ekosistem biyosferin, bir bölümünü ya da parçasını oluşturuyor. Büyüklüğü ya da genişliği çok değişik olabiliyor. Bir su birikintisi, bir buğday tarlası, kurumuş bir ağaç kütüğü gibi son derece belirgin ve dar sınırlı öğeler de birer ekosistem parçası sayılabiliyor. Bunun tam tersine Afrika savanaları, ya da Avrupa'nın geniş yapraklı ormanları gibi, kimi Ekosistemler çok geniş bölgeleri kaplıyor. İklimin denetimi altında bulunan kutuplardan ekvatora kadar az çok paralel bölgelere yayılan bu öğeler defor-masyon (oluşum) veya biyom adıyla anılıyor. Bunlar, bir genel görünümün kendine özgü bir direy (fauna) ve bitey (flora) içeren karakteristik ana öğelerini oluşturuyor.


Ekosistemlerin evrimi
Bir Ekosistem, insana durağan gözükse bile jeolojik ölçü içinde evrime uğrar. Nitekim, ılıman Avrupa'da, çıplak toprağa canlıların yerleşmesi, otsu bitkilerin öncü olarak yerleşmesiyle başladı. Sonradan bunun yerini, birbirini izleyen çeşitli bitki toplulukları aldı ve klimaks da denen son evrede ormanlar ortaya çıktı.

Kara ve su ekosistemi olmak üzere başlıca iki çeşit ekosistem bulunuyor. Kara ekosistemlerini çayırlar çöller, mağara, step, tundra, ova, dağ gibi daha küçük olan ekosistem parçaları oluşturuyor. Su ekosistemleri de okyanus, deniz, göl, ırmak, havuz, bataklık gibi ekosistem parçalarından meydana geliyor. Çevredeki ekosistem¬lerin birleşmesiyle yeryüzünün doğal ortamı hazırlanıyor. Çevredeki her ekosistem çeşidinin kendisine has olan farklı fiziksel ve kimyasal özellikleri bulunuyor.


Ekosistemdeki bozulmanın çevreye etkisi
Ekosistemdeki bozulma bir bütün olan çevrenin yapı ve işleyişini olumsuz etkilerken, bazı varlıkların azalmasına da neden oluyor. Madde döngülerinin gerçekleşmesi zor¬laşıyor. Sonuçta doğadaki enerji tükenmeye doğru ilerliyor.


Ekosistemdeki bozulma etkileri:
- Dünya coğrafyasının değişmesi.

- Erozyonların oluşması.
- Su kaynaklarının azalması.
-Enerji kıtlığının başlaması.
- Canlı çeşitliliğinin azalması olarak sıralanıyor.
-İklimin değişmesi.

ATASAV'IN EKOSİSTEM AÇILIMI

ATASAV, ekosistemin korunması ve bu konuda ki bilincin gelişmesi için kitap, broşürler hazırlar. Düzenlediği doğa turlarıyla bilgilendirmeyi pekiştirmeyi çalışır.

Ekosistem bozulmasında aşırı nüfus artışının tetikleyici bir etken olduğunu düşünür. Bu nedenle nüfus hareketlerini izler, önleyici tedbirlere katkıda bulunur.

Barınma amacıyla talan edilen yeşil alanların, arazi kazanımları için yakılan ormanların ekosistem üzerindeki etkilerini anlatmak için paneller, konferanslar düzenler toplumu bilgilendirir.

Egzoz gazları, filtresiz fabrika bacaları, gibi havayı kirleticiler için raporlar hazırlar, önleyici projeler geliştirir. İlgili kuruluşlarla işbirliği yapar.


Plansız sanayileşme konusunda araştırma raporları düzenler, bu tesislerin yerleşim yerlerinden ve yeşil alanlardan uzaklaştırılması amacıyla çözüm önerileri belirler.

Tarımsal alanlarda yapılan ilaçlamalar, evsel atıklar, lağım suları ve sanayi atıkları konusunda yetkilileri uyarıcı bir görev üstlenir.

Doğal üretim yapan çiftlikler kurar, kurulacak çiftliklere danışmanlık hizmeti verir. 

medyum
medyumlar ask buyusu baglama buyusu gideni geri getirme buyusu papaz buyusu evlilik buyusu kismet acma buyusu sirinlik buyusu buyu bozma canbar buyusu istanbul medyum ankara medyum izmir medyum istanbul medyumlari ankara medyumlari izmir medyumlari medyum istanbul medyum ankara medyum izmir medyum ali, medyum rahip, medyum badur, medyum yasef, medyum ugur, medyum ali kaya, medyum halit, medyum olcay, medyum fikriye, medyum niyazi, medyum kemal, medyum ca, medyum muhabbet, medyum munevver, medyum candan, medyum tavsiye ediyorum, medyum cem, medyum sahra yilmaz, medyum habil, medyum adem, medyum ahmer, medyum hakan, medyum yorumlari, medyum sikayet medyum adana, medyum adiyaman, medyum afyon, medyum agri, medyum amasya, medyum antalya, medyum artvin, medyum aydin, medyum balikesir, medyum bilecik, medyum bingol, medyum bitlis, medyum bolu, medyum burdur, medyum bursa, medyum canakkale, medyum cankiri, medyum corum, medyum denizli, medyum diyarbakir, medyum edirne, medyum elazig, medyum erzincan, medyum erzurum, medyum eskisehir, medyum gaziantep, medyum giresun, medyum gumushane, medyum hakkari, medyum hatay, medyum isparta, medyum icel, medyum kars, medyum kastamonu, medyum kayseri, medyum kirklareli, medyum kirsehir, medyum kocaeli, medyum konya, medyum kutahya, medyum malatya, medyum manisa, medyum kahrmanmaras, medyum mardin, medyum mugla, medyum mus, medyum nevsehir, medyum nigde, medyum ordu, medyum rize, medyum sakarya, medyum samsun, medyum siirt, medyum sinop, medyum sivas, medyum tekirdag, medyum tokat, medyum trabzon, medyum tunceli, medyum sanliurfa, medyum usak, medyum van, medyum yozgat, medyum zonguldak, medyum aksaray, medyum bayburt, medyum karaman, medyum kirikkale, medyum batman, medyum sirnak, medyum artin, medyum ardahan, medyum igdir, medyum yalova, medyum karabuk, medyum kilis, medyum osmaniye, medyum duzce, adana medyum, adiyaman medyum, afyon medyum, agri medyum, amasya medyum, antalya medyum, artvin medyum, aydin medyum, balikesir medyum, bilecik medyum, bingol medyum, bitlis medyum, bolu medyum, burdur medyum, bursa medyum, canakkale medyum, cankiri medyum, corum medyum, denizli medyum, diyarbakir medyum, edirne medyum, elazig medyum, erzincan medyum, erzurum medyum, eskisehir medyum, gaziantep medyum, giresun medyum, gumushane medyum, hakkari medyum, hatay medyum, isparta medyum, icel medyum, kars medyum, kastamonu medyum, kayseri medyum, kirklareli medyum, kirsehir medyum, kocaeli medyum, konya medyum, kutahya medyum, malatya medyum, manisa medyum, kahrmanmaras medyum, mardin medyum, mugla medyum, mus medyum, nevsehir medyum, nigde medyum, ordu medyum, rize medyum, sakarya medyum, samsun medyum, siirt medyum, sinop medyum, sivas medyum, tekirdag medyum, tokat medyum, trabzon medyum, tunceli medyum, sanliurfa medyum, usak medyum, van medyum, yozgat medyum, zonguldak medyum, aksaray medyum, bayburt medyum, karaman medyum, kirikkale medyum, batman medyum, sirnak medyum, artin medyum, ardahan medyum, igdir medyum, yalova medyum, karabuk medyum, kilis medyum, osmaniye medyum, duzce medyum, adana medyumlari, adiyaman medyumlari, afyon medyumlari, agri medyumlari, amasya medyumlari, antalya medyumlari, artvin medyumlari, aydin medyumlari, balikesir medyumlari, bilecik medyumlari, bingol medyumlari, bitlis medyumlari, bolu medyumlari, burdur medyumlari, bursa medyumlari, canakkale medyumlari, cankiri medyumlari, corum medyumlari, denizli medyumlari, diyarbakir medyumlari, edirne medyumlari, elazig medyumlari, erzincan medyumlari, erzurum medyumlari, eskisehir medyumlari, gaziantep medyumlari, giresun medyumlari, gumushane medyumlari, hakkari medyumlari, hatay medyumlari, isparta medyumlari, icel medyumlari, kars medyumlari, kastamonu medyumlari, kayseri medyumlari, kirklareli medyumlari, kirsehir medyumlari, kocaeli medyumlari, konya medyumlari, kutahya medyumlari, malatya medyumlari, manisa medyumlari, kahrmanmaras medyumlari, mardin medyumlari, mugla medyumlari, mus medyumlari, nevsehir medyumlari, nigde medyumlari, ordu medyumlari, rize medyumlari, sakarya medyumlari, samsun medyumlari, siirt medyumlari, sinop medyumlari, sivas medyumlari, tekirdag medyumlari, tokat medyumlari, trabzon medyumlari, tunceli medyumlari, sanliurfa medyumlari, usak medyumlari, van medyumlari, yozgat medyumlari, zonguldak medyumlari, aksaray medyumlari, bayburt medyumlari, karaman medyumlari, kirikkale medyumlari, batman medyumlari, sirnak medyumlari, artin medyumlari, ardahan medyumlari, igdir medyumlari, yalova medyumlari, karabuk medyumlari, kilis medyumlari, osmaniye medyumlari, duzce medyumlari
evden eve nakliyat istanbul nakliyat sehirler arasi nakliyat nakliyat firmalari adalar nakliyat atasehir nakliyat avcilar nakliyat arnavutkoy nakliyat alemdag nakliyat atakoy nakliyat aksaray nakliyat bagcilar nakliyat bakirkoy nakliyat bayrampasa nakliyat beylikduzu nakliyat buyukcekmece nakliyat beykoz nakliyat basaksehir nakliyat besiktas nakliyat beyoglu nakliyat bahcelievler nakliyat bostanci nakliyat balat nakliyat catalca nakliyat cekmekoy nakliyat cankurtaran nakliyat cagaloglu nakliyat cevizlibag nakliyat cihangir nakliyat dudulu nakliyat esenler nakliyat eyup nakliyat esenyurt nakliyat fatih nakliyat florya nakliyat gaziosmanpasa nakliyat gungoren nakliyat gebze nakliyat galatasaray nakliyat gokturk nakliyat haydarpasa nakliyat idealtepe nakliyat istinye nakliyat kartal nakliyat kadikoy nakliyat kagithane nakliyat kaynarca nakliyat kucukcekmece nakliyat karakoy nakliyat kavacik nakliyat levent nakliyat maltepe nakliyat mecidiyekoy nakliyat madenler nakliyat nisantasi nakliyat osmanbey nakliyat pendik nakliyat sisli nakliyat sancaktepe nakliyat sirkeci nakliyat samandira nakliyat sarigazi nakliyat sultanbeyli nakliyat sultangazi nakliyat silivri nakliyat sariyer nakliyat taksim nakliyat tuzla nakliyat tasdelen nakliyat tophane nakliyat tepebasi nakliyat umraniye nakliyat uskudar nakliyat yenibosna nakliyat zeytinburnu nakliyat
medyum
medyumlar, ask buyusu, baglama buyusu, gercek medyumlar, en iyi medyumlar, istanbul medyum, izmir medyum, ankara medyum, eskisehir medyum
medyum
medyumlar, ask buyusu, baglama buyusu, gideni geri getirme buyusu, papaz buyusu, evlilik buyusu, kismet acma buyusu, canbar buyusu, istanbul medyum, en iyi medyum, gercek medyum, ankara medyum, izmir medyum, eskisehir medyum, adana medyum, buyu bozama, ask duasi, sevgiliyi geri getirme duasi, malatya medyum, sivas medyum, kastamonu medyum, trabzon medyum, samsun medyum, izmir medyum, bursa medyum, yalova medyum, gaziantep medyum, mersin medyum, ordu medyum, bolu medyum, artvin medyum, edirne medyum, tekirdag medyum
internet reklam hizmeti
adwords reklam ajansi, adwords, internet reklam, google reklam, web tasarim, seo, haber yazilimi, emlak yazilimi, kurusal firma web tasarim, e-ticaret
tv teknik servisi
tv teknik servis, tv tamiri, televizyoncu, uydu kurulum, lcd tv tamiri, plazma tv tamiri, led tv tamiri, vestel servisi, vestel tv servisi, arcelik tv servisi, arcelik servisi, sony servisi, sony tv servisi, karadeniz elektronik, sultanbeyli tv teknik servisi, sultanbeyli tv servisi, sultanbeyli arcelik sevisi, sultanbeyli arcelik tv servisi, sultanbeyli vestel tv servisi, sultanbeyli samsung tv servisi, sultanbeyli sony tv servisi, sultanbeyli lg tv servisi, pendik arcelik tv servisi, pendik lg tv servisi, pendik samsung tv servisi, pendik vestel tv servisi, kurtkoy arcelik tv servisi, kurtkoy lg tv servisi, kurtkoy sony servisi, kurtkoy vestel tv servisi, samandira tv teknik servisi, sultanbeyli tv teknik servisi, kurtkoy tv teknik servisi, pendik tv teknik servisi, sari gazi tv teknik servisi, pendik, kurtkoy, sultanbeyli, samandira, sarigazi, sancaktepe, kartal

ETKİNLİK TAKVİMİ

<<

June 2017

>>
P S Ç P C Ct Pz
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789Web Tasarım | Creamind